Đại hội Chi bộ Ama Jhao Nhiệm kì 2020 – 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

     Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cư Bao, vào lúc 7 giờ 30 ngày 13 tháng 03 năm 2020 Chi bộ Ama Jhao triệu tập Đại hội lần thứ IV nhiệm k 2020 – 2022.

      Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong quá trình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ tới.

      Với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện báo cáo, nghị quyết của Đại hội. Báo cáo của Chi bộ đã đánh giá phân tích các mặt tích cực chỉ ra nguyên nhân hạn chế trong nhiệm kỳ qua; thảo luận phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp khắc phục những tồn tại, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tham mưu về chuyên môn nghiệp vụ, công tác xây dựng Đảng, phấn đấu xây dựng Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh hàng năm và cả nhiệm kỳ.

       Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Ngọc Tiên –  Thị ủy Viên, Bí thư Đảng ủy xã Cư Bao đã chúc mừng những kết quả mà Chi bộ trường Tiểu học Ama Jhao đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong dự thảo nghị quyết của Đại hội nhiệm kì 2020 – 2022. Đồng chí đề nghị tập thể Chi bộ trường Tiểu học Ama Jhao tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết ra sức thi đua dạy tốt, học tốt, đặc biệt là khắc phục những khó khăn sau khi học sinh đi học trở lại do nghỉ học kéo dài vì đại dịch COVID-19 (SARS-COV-2) gây ra.

       Đại hội cũng đã nghiêm túc và dân chủ xem xét lựa chọn những Đảng viên tiêu biểu, có năng lực, phẩm chất chính trị vững vàng bầu vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đại hội cũng tiến hành bầu các chức danh Bí thư và Phó Bí thư chi bộ theo đúng quy định. Cấp ủy chi bộ trường Tiểu học Ama Jhao nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm có 3 đồng chí: Đồng chí Dương Thị Mỵ – Bí thư chi bộ; Đồng chí Y Mắk Niê – Phó Bí thư Chi bộ; Đồng chí Nguyễn Thị Hường – Chi ủy viên.

Bài và ảnh Hồng Nhiên