Hình ảnh đáng yêu tại Lễ phát động chương trình xây dựng Trường học Xanh – Sạch – Khỏe

Lượt xem: