Đón đoàn khảo sát Đánh giá học sinh theo hướng tiếp cận năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ cập

Đón đoàn khảo sát Đánh giá học sinh theo hướng tiếp cận năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ cập

Lượt xem:

Chiều nay, ngày 04/04/2019 trường tiểu học Ama Jhao vinh dự được đón đoàn khảo sát của trường Đại học Sư phạm Hà Nội về khảo sát việc thực hiện thông tư 22 cũng như thu thập ý kiến từ cán bộ giáo viên trong quá trình thực hiện thông tư 22 có những vướng mắc hay những điểm còn mâu thuẩn cần khắc phục để các  đồng chí về nghiên cứu sửa... ...