Trường Tiểu học A Ma Jhao

  • Điện thoại: 0914068299
  • Email: amajhaocubao@gmail.com
  • Địa chỉ: Xã Cư Bao, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk