Đại hội Chi bộ Ama Jhao Nhiệm kì 2020 – 2022

Đại hội Chi bộ Ama Jhao Nhiệm kì 2020 – 2022

Lượt xem:

     Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cư Bao, vào lúc 7 giờ 30 ngày 13 tháng 03 năm 2020 Chi bộ Ama Jhao triệu tập Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 – 2022.       Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp... ...