Hoạt động chào mừng 26/3 của Trường Tiểu học Ama Jhao

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hoà chung không khí vui tươi của cả nước hướng về kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019). Ngày 26/3/2019. Trường Tiểu học Ama Jhao đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm và tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.